جزئیات جدید از اولویت صدور کارت سوخت هوشمند

کدخبر: 17410
مدیر سامانه هوشمند کارت سوخت شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گفت: با همکاری نیروی انتظامی دوره تحویل کارت هوشمند سوخت به متقاضیان کمتر از ۱۰ روز است.
جزئیات جدید از اولویت صدور کارت سوخت هوشمند

تیم ایتی مایتی 

مدیر سامانه هوشمند کارت سوخت شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گفت: با همکاری نیروی انتظامی دوره تحویل کارت هوشمند سوخت به متقاضیان کمتر از ۱۰ روز است.
جزئیات جدید از اولویت صدور کارت سوخت هوشمند
نظر یادتون نره