فناوری‌های منسوخ شده در سال ۲۰۲۰

کدخبر: 411

در سال ۲۰۲۰، بسیاری از فناوری‌ها و اپلیکیشن‌های کم‌کاربرد کاملا از رده خارج و منسوخ شدند. برخی از این فناوری‌ها در‌دسترس هستند؛ اما پشتیبانی از آن‌ها متوقف شده است. در سال ۲۰۲۰، بسیاری از فناوری‌های قدیمی به‌دلایل مختلفی منسوخ شدند. در این مقاله،‌ فهرستی از فناوری‌ها و نرم‌افزارها و قابلیت‌هایی را بیان خواهیم کرد که

فناوری‌های منسوخ شده در سال ۲۰۲۰

فناوری‌هایی که در سال ۲۰۲۰ منسوخ شدند

اخبار مرتبط