چطور عمر باتری لپ تاپ را افزایش دهیم؟ کمی از پریز برق فاصله بگیرید!

کدخبر: 12892
چطور عمر باتری لپ تاپ را افزایش دهیم؟ کمی از پریز برق فاصله بگیرید! برای طول عمر بیشتر دو توصیه کوتاه برای شما داریم: برنامه‌های بدون استفاده را ببندید و لپ تاپ خود را روی بالش نگذارید. اما ماجرا همین جا تمام نمی‌شود. برای آشنایی با هفت روش افزایش طول عمر باتری با روکیدا همراه شوید.
چطور عمر باتری لپ تاپ را افزایش دهیم؟ کمی از پریز برق فاصله بگیرید!

تیم ایتی مایتی – چطور عمر باتری لپ تاپ را افزایش دهیم؟ کمی از پریز برق فاصله بگیرید!

برای طول عمر بیشتر دو توصیه کوتاه برای شما داریم: برنامه‌های بدون استفاده را ببندید و لپ تاپ خود را روی بالش نگذارید.