5 باشگاه فوتبال محکوم شدند+جزئیات پرونده‌ها

کدخبر: 16899
تیم ایتی مایتی - آرای جدید صادره از سوی کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان به شرح زیر است:
5 باشگاه فوتبال محکوم شدند+جزئیات پرونده‌ها

تیم ایتی مایتی – آرای جدید صادره از سوی کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان به شرح زیر است:

ساعت هوشمند HK9 Pro

*در پی شکایت امید پورقنبری از باشگاه پارس جنوبی، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۵ میلیون و ۵۳۷ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت مهدی شریفی از باشگاه خوشه طلایی ثنا، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*با توجه به شکایت سپهر روزی طلب زنوز از باشگاه شهر راز شیراز، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۰۹ میلیون و ۸۲۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت فرید فرحانی از باشگاه صنعت نفت آبادان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۸۱ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۱۸ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت حمید عبدالوند از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۲ میلیون و ۸۹۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

5 باشگاه فوتبال محکوم شدند+جزئیات پرونده‌ها

نظر یادتون نره