BOE با موفقیت در آزمون کیفی بخشی از نمایشگرهای آیفون ۱۳

کدخبر: 144

تیم ای تی مای تی BOE با موفقیت در آزمون کیفی بخشی از نمایشگرهای آیفون ۱۳ را تأمین خواهد کرد گزارشی از زنجیره‌ی تأمین ادعا می‌کند که BOE یکی از تأمین‌کنندگان اصلی پنل نمایشگر OLED برای گوشی‌های خانواده‌ی آیفون ۱۳ خواهد بود. در ابتدا، تصور می‌شد BOEَ شرکتی چینی فعال در حوزه‌ی تولید نمایشگرهای OLED، تولید

BOE با موفقیت در آزمون کیفی بخشی از نمایشگرهای آیفون ۱۳

تیم ای تی مای تی BOE با موفقیت در آزمون کیفی بخشی از نمایشگرهای آیفون ۱۳ را تأمین خواهد کرد

فروشگاه و مجله اینترنتی ای تی مای تی

گزارشی از زنجیره‌ی تأمین ادعا می‌کند که BOE یکی از تأمین‌کنندگان اصلی پنل نمایشگر OLED برای گوشی‌های خانواده‌ی آیفون ۱۳ خواهد بود.