• تیم ای تی مای تی - همانطور که می دانید، درایور نرم افزاری است که دستگاه از آن برای کار با رایانه شما استفاده می کند. هنگامی که دستگاه شما به درستی کار نمی کند، می توانید بررسی کنید که آیا درایور به درستی نصب شده است یا خیر؟ برای رفع مشکل، باید درایورها را به روزرسانی کنید. برای برخی از دستگاه ها، Windows می تواند درایور را به طور خودکار به روزرسانی کند. برای برخی از دستگاه ها، باید درایورهای به روز شده را خودتان نصب کنید، سپس باید درایور را به صورت دستی بارگیری کنید.