• تیم ای تی مای تی – بهمن ماه سال جاری موعد اجرای مصوبه تبدیل قرارداد موقت (بعد از چهار سال) به دائم است که نمایندگان کارگران اعتقاد دارند از همین بهمن ماه باید اجرایی شود…

  • تیم ای تی مای تی – کمپانی بریتانیایی زیپ چارج به تازگی از پاوربانک اختصاصی برای خودروهای برقی در اندازه یک چمدان مسافرتی رونمایی کرده است. ساخت پاوربانکی در اندازه چمدان برای خودروهای برقی کمپانی بریتانیایی زیپ چارج به تازگی از پاوربانک اختصاصی برای خودروهای برقی در اندازه یک چمدان مسافرتی رونمایی کرده است. به