• تیم ایتی مایتی - اینکه گاهی اوقات احساس بی‌حالی، خستگی و کسالت کنید طبیعی است، اما اگر همیشه در آرزوی چرت زدن یا به دنبال قهوه هستید، وقت آن رسیده که عادت های خود را ارزیابی و اصلاح کنید. اگر این حالت شما جدید است، همراه با علائم دیگری است، یا آنقدر شدید است که نمی‌توانید عملکرد طبیعی‌ داشته باشید، باید به پزشک مراجعه کنید. به خصوص اگر وضعیت سلامتی طبیعی‌ دارید، کسالتِ بی‌دلیل را عادی تلقی نکنید. با این حال، می‌توانید تغییراتی ایجاد کنید که سطح انرژی شما را افزایش داده و به شما کمک کند تا همیشه احساس خستگی نکنید.