• تیم ایتی مایتی – اسپیس ایکس ماهواره سرویس Direct to Cell را با موفقیت آزمایش کرد. حساب ایکس شرکت اسپیس ایکس پستی منتشر کرده که توسط سرویس Direct to Cell ارسال شده است. نزدیک به دو ماه پیش اولین ماهواره‌های استارلینک با این قابلیت روانه فضا شدند.