• تیم ای تی مای تی – کمپانی فیس‌بوک در همکاری را کمپانی ری-بن از سری عینک‌های آفتابی هوشمند خود با قابلیت‌های واقعیت افزوده برای رقابت با عینک‌های اسنپ چت رونمایی کرد. کمپانی فیس‌بوک در همکاری را کمپانی ری.بن از سری عینک‌های آفتابی هوشمند خود با قابلیت‌های واقعیت افزوده برای رقابت با عینک‌های اسنپ چت رونمایی