• تیم ایتی مایتی – این مطلب نحوه اعمال فیلترینگ هزینه‌بر، چندجانبه و پیچیده‌ پلتفرم‌ها، شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها، روش‌ها و سازوکارهای اعمال آن را توضیح می‌دهد. صحبت از فیلترینگ اینترنت در ایران نیاز چندانی به ارائه آمار و ارقام ندارد. کاربران سال‌ها است که با محدودیت‌هایی مثل فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و اختلال در شبکه دست‌وپنجه