• تیم ای تی مای تی – مشکل عدم دسترسی به نرم‌افزار تسلا موجب شد که بسیاری از مالکان این خودروها با نتوانند برای مدتی در خودروهای خود را باز کنند. به نقل از  engadget، چند روز قبل سرور نرم‌افزار تسلا به مشکل برخورد و در نتیجه نرم‌افزار خودروهای این کمپانی برای مدتی از کار افتاد و