• تیم ای تی مای تی آدام موسری به عنوان مدیر اینستاگرام در هفته جاری از قابلیت‌های امنیتی جدیدی رونمایی کرد که استفاده از این شبکه اجتماعی را برای والدین و نوجوانان آنها راحت‌تر می‌کند. آدام موسری به عنوان مدیر اینستاگرام در هفته جاری از قابلیت‌های امنیتی جدیدی رونمایی کرد که استفاده از این شبکه اجتماعی