• تیم ای تی مای تی - ادمین اینستا از جمله جایگاه های شغلی است که شاید به تازگی به چشم یک کار حرفه ای، تخصصی و جدی به آن نگاه می شود.

  • تیم ای تی مای تی – بهمن‌ماه سال گذشته متا قابلیت ایجاد کانال را به اینستاگرام اضافه کرد. این قابلیت حالا سرانجام در دسترس تمام کاربران قرار گرفته است. قابلیت کانال اینستاگرام Broadcast Channel نام دارد که درست مثل کانال تلگرام شبیه به یک گروه یک طرفه است. به این ترتیب برندها، شرکت‌ها و افراد مشهور می‌توانند