• تیم ای تی مای تی – منابع معتبر، این هفته اطلاعاتی را درباره‌ی عملکرد و دوربین گوگل پیکسل سری ۶ منتشر کرده‌اند، اما مهم‌ترین اطلاعات در بین آن‌ها این است که شرکت گوگل به طور رسمی متعهد شده که از پیکسل ۶ با ارائه‌ی ۵ سال به‌روزرسانی پشتیبانی می‌کند. گزارش‌های افشاگران هم تأیید می‌کنند که