• تیم ای تی مای تی - ادمین اینستا از جمله جایگاه های شغلی است که شاید به تازگی به چشم یک کار حرفه ای، تخصصی و جدی به آن نگاه می شود.

  • تیم ای تی مای تی – محققان با ارائه دستورالعمل‌هایی به مدل هوش مصنوعی «چت‌جی‌پی‌تی» (ChatGPT) از آن به عنوان «دستیار اول شیمیدان» استفاده کردند. این دستیار در خوانش مقالات و ارائه پیشنهادات در سنتز چهارچوب‌های آلی فلزی به محققان کمک می‌کند. ChatGPT از جمله جستجوهای پرتکرار اخیر در دنیای فناوری اطلاعات است. چت‌جی‌پی‌تی یک