• تیم ای تی مای تی – مدیر مخابرات منطقه تهران با تاکید بر لزوم افزایش تعرفه‌های مخابراتی به‌دلیل هزینه‌های نگهداری از تلفن ثابت، گفت: تا کنون در تهران حدود ۵۸ هزار خط VDSL واگذار شده و برای توسعه بیشتر، نیازمند افزایش حق نگه‌داری هستیم. سیدعلی ملک‌جعفریان امروز در نشست خبری مخابرات منطقه تهران، با بیان