• تیم ایتی مایتی – براساس اصلاحیه جدید آیین نامه واردات خودروهای نو، ورود و ترخیص خودرو بدون ثبت سفارش و بدون تخصیص ارز قاچاق محسوب شده و ممنوع است. آیین نامه واردات خودروهای نو به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و 38 قانون جمهوری اسلامی ایران ماده 4 قانون

  • تیم ای تی مای تی – فیات ۵۰۰، هاچ بک ایتالیایی به‌عنوان اولین خودروی وارداتی غیر چینی از گمرک ترخیص شد. فروشگاه و مجله اینترنتی ای تی مای تی
    ارسال رایگان کالا