• تیم ای تی مای تی – واحد پردازش مرکزی (CPU) مغز یک رایانه است. همه اجزای اصلی سیستم، مانند کارت گرافیک و RAM، به دستورات CPU متکی هستند. این باعث می شود یک پردازنده مناسب عملکرد مهمی در هر رایانه داشته باشد. وقتی یک بازی استپ می کند یا خراب می شود، برنامه های باز