• تیم ایتی مایتی – پژوهشگران مردی را که ۲۱۷ دوز واکسن کووید دریافت کرده است را مورد مطالعه قرار داده‌اند. مردی که پلیس او را در حال تزریق ۲۱۷امین دوز واکسن کووید-۱۹ دستگیر کرد، خود را به پژوهشگران معرفی کرده تا بررسی کنند که بعد از تزریق این همه دوز واکسن چه اتفاقی برای سیستم ایمنی بدن او افتاده است. نتایج این بررسی، بینش شگفت انگیزی را در مورد واکسن‌های جدید mRNA ارائه می‌دهد. در مارس ۲۰۲۲ یک مرد ۶۲ ساله در آلمان توسط پلیس در حال تزریق چندین دوز واکسن کووید دستگیر شد. گمان می‌رفت که او شخصاً بیش از ۹۰ دوز را به عنوان راهی برای جمع آوری کارت‌های واکسیناسیون دریافت کرده است تا آنها را به افرادی که از تزریق واکسن دوری می‌کردند، بفروشد.