• تیم ای تی مای تی – شرکت اپل نسبت به نتیجه‌ی یکی از حکم‌های دادگاه علیه شرکت اپیک گیمز در خواست تجدیدنظر داده است. دادگاه در ۹ مورد از ۱۰ مورد ادعای مطرح شده به اپل رای داد و این شرکت تنها در یک مورد با شکست روبرو شد. آن یک مورد هم اجبار اپل