• تیم ایتی مایتی – سانسوریا، گیاه بومی مناطق گرمسیری آفریقا است به دلیل مقاومت بالا به شرایط سخت، نگهداری آسانی دارد.گیاه سانسوریا را می توان به راحتی از طریق قلمه‌های برگ گیاه موجود در آب رشد داد. این روند ۲ الی ۳ ماه طول می‌کشد تا ریشه‌ها سالم و قوی شوند. پس از تشکیل ریشه،