• تیم ای تی مای تی – فورد موستانگ نامی است که در میان دوست‌داران خودرو به عنوان نمادی از قدرت ماشینها عضلانی شناخته می‌شود ولی نسخه الکتریکی این خودرو و در حقیقت فورد موستانگ ماخ ای الکتریکی قرار است تا تعریفی جدید از این نام برای کاربران داشته باشد. فورد موستانگ نامی است که در

  • به راحتی می توان از تولیدکنندگان خودرو با انبوهی از خودروهای شاسی بلند انتقاد کرد، اما واقعیت این است که شرکت ها برای کسب درآمد در این حرفه فعالیت می کنند و این چیزی است که این روزها فروش بهتری دارد.   در حال حاضر، بی ام و در حال آزمایش اولین X8 در پیست نوربرگ است.