• تیم ای تی مای تی – به کمک راهنمای تصویری در مقاله آموزش اینستاگرام، با هم گام به گام یک پیج اینستاگرام می‌سازیم. پست و استوری منتشر می‌کنیم و به مدیریت پیج، تنظیمات و ویرایش پروفایل خود می‌پردازیم. به این ترتیب در پایان مقاله شما نه تنها با همه اصطلاحات و چم و خم اینستاگرام آشنا شده‌اید؛