• تیم ایتی مایتی - به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول به مناسبت نوروز 1403 همچون سنوات گذشته پویش «عیدی اول» را به شکلی متفاوت در نظر گرفته است. شیوه دریافت عیدی همراه اول تمامی مشترکان همراه اولی برای دریافت عیدی های خود کافی است با بروزرسانی اپلیکیشن «همراه من»، وارد بخش «طرح های تشویقی» و سپس «عیدی 1403» شوند و گردونه های مربوط به دو عیدی «بسته و اعتبار» و «خدمات زندگی دیجیتال» را بچرخانند.