• تیم ای تی مای تی – درآمد حاصل از این گرانی صرف فعالیت صدا و سیما، مقابله با اینترنت ماهواره‌ای، و نیز شرکت مخابرات ایران خواهد شد. پس از مدت‌ها بحث و جنجال پیرامون افزایش قیمت اینترنت، سرانجام مجلس ایران بر این طرح مهر تایید زد. از اوایل اسفند ماه 99 یکی از کمیسیون‌های مجلس