• تیم ایتی مایتی - گوشی داریا از جمله گوشی‌های میان‌رده جدیدی است که به تازگی در بازار مشاهده می‌کنید. این گوشی در حالی که قیمت مناسبی دارد، با مشخصات سخت‌افزاری بسیار مناسبی راهی بازار شده است. این ویژگی‌های ساخت‌افزاری باعث شده که گوشی باند داریا همراه بتواند از بسیاری از رقیب‌هایش نسبتا بهتر باشد.