• تیم ایتی مایتی - مرسدس بنز جی کلاس ۲۰۲۴ قابلیت‌های پرتعدادی دارد و قدرتمندتر از نسل قبل شده است. مرسدس جی کلاس در ۴۵ سال گذشته، بنز را در حوزه‌ی خودروهای آفرود سربلند نگه‌ داشته است. این شاسی‌بلند هیجان‌انگیز در نیم قرن اخیر تغییر چندانی نکرده، اما مرسدس در سال ۲۰۲۵ سرانجام خودرو آفرود خود را الکتریکی می‌کند.