• تیم ای تی مای تی – 12 خرداد ماه بود که شرکت هواوی فصلی نو را در صنعت نرم‎ افزار موبایل دنیا کلید زد به صورت عمومی اکوسیستم هارمونی را برای استفاده در اختیار کاربران قرار داد. اما خبرهای جدید حاکی از یک عملکرد عالی برای این شرکت دارند. بنابر آمار اعلام شده، هارمونی در