• تیم ایتی مایتی - فعالیت میتسوبیشی فقط در صنعت خودرو محدود نمی شود و در زمینه های دیگر مانند انرژی (نفت ، گاز) مواد صنعتی ، زیر ساخت های صنعتی ، منابع معدنی و... نیز فعالیت هایی دارد.