• تیم ای تی مای تی – در دوره‌ای که قیمت گوشی‌های هوشمند افزایش شدیدی داشته، انتخاب یک گوشی اقتصادی خوب و باکیفیت بسیار سخت شده است. چرا که قابلیت‌های خوب و ویژگی‌های کاربردی که اکثر کاربران به دنبال آن هستند در گوشی‌هایی دیده می‌شوند که در محدوده‌ی قیمتی فراتر از توان این دسته از افراد