• تیم ایتی مایتی - خارج شدن باد معده از بدن بسیار طبیعی است، اما گاهی همین گاز می‌تواند راز‌های زیادی راجع به سلامت مارا بر ملا کند. ممکن است از نظر شما باد معده اصلا چیزی نباشد که بخواهید به آن فکر کنید؛ به خصوص این که یک فرد معمولی این کار را تا ۲۰ بار در روز انجام می‌دهد. اما همین گاز مشمئزکننده می‌تواند چیز‌های زیادی را در مورد سلامتی شما آشکار کند. بخش بزرگی از سلامت ما به رژیم غذایی و عادات سبک زندگی ما بستگی دارد و نتایج این عادات به روده ما راه پیدا می‌کند.