• تیم ایتی مایتی – به روزرسانی جدید گلکسی بادز، هوش مصنوعی را به هنذفری سامسونگ اضافه می کند. مهم ترین ویژگی این آپدیت اضافه شدن قابلیت ترجمه ی زنده تماس است. قابلیت مذکور به شما امکان می دهد با افرادی که به زبان دیگری صحبت می کنند، تلفنی مکالمه کنید.