• تیم ای تی مای تی – پروژه Android 1 گوگل در سال ۲۰۱۴ معرفی شد ولی این پروژه هیچ وقت نتوانست در مسیری که شرکت برای آن تعیین کرده بود حرکت کند تمرکز این پروژه بر روی بازارهای در حال توسعه مانند هند بود و هدف نهایی این پروژه فروش گوشی های میان رده که