• تیم ایتی مایتی - درشرایطی که طی سال گذشته بیش از ۸۰۰ نفر از پرسنل EA به‌دلیل تعدیل نیرو کار خود را از دست دادند، مدیران ارشد این شرکت در این مدت درآمدهای بسیار زیادی داشتند.

  • تیم ای تی مای تی – مشخص شدن نحوه همکاری کدمسترز با الکترونیک آرتز پس از اینکه الکترونیک آرتز قرارداد خرید استودیوی کدمسترز را نهایی کرد، حال براساس اطلاعات منتشر شده به‌نظر می‌رسد EA دخالتی در پروژه‌های آینده این استودیوی بریتانیایی نخواهد داشت. بالاخره پس از کش‌وقوس‌های فراوان و تمایل الکترونیک آرتز برای تصاحب استودیوی