• تیم ای تی مای تی - سخت‌ترین بخش عیب‌یابی مشکلات مربوط به محتوای صوتی و بصری این است که بفهمید مقصر اصلی کدام قسمت است. در رابطه با محتوای ویدیویی، سه عامل اصلی برای مشکل می‌تواند وجود داشته باشد: منبع اصلی، نمایشگر و کابل بین آن‌ها. در این مطلب نکاتی را برای بررسی خراب بودن کابل HDMI مطرح می‌کنیم.