ایران چهارمین کشور با بیشترین قطعی اینترنت و بیشترین زیان

کدخبر: 15226
تیم ایتی مایتی - ایران در سال ۲۰۱۳ چهارمین کشور با بیشترین میزان قطعی و فیلترینگ اینترنت بوده است و این اختلالات ۳۳.۷ میلیون ایرانی را تحت تاثیر قرار داده است. اعمال محدودیت اینترنت در طول سال ۲۰۲۳ برای ایران که چهارمین کشور با بیشترین میزان قطعی اینترنت است، ۳۳.۷ میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است. این آمار که برآمده از گزارش اخیر پایگاه داده‌ای استاتیستا است، نشان می‌دهد در طول سال گذشته میلادی، ایران چهارمین کشور با بیشترین میزان خسارت ناشی از قطعی و فیلترینگ اینترنت بوده است.
ایران چهارمین کشور با بیشترین قطعی اینترنت و بیشترین زیان

تیم ایتی مایتی – ایران در سال ۲۰۱۳ چهارمین کشور با بیشترین میزان قطعی و فیلترینگ اینترنت بوده است و این اختلالات ۳۳.۷ میلیون ایرانی را تحت تاثیر قرار داده است.

اعمال محدودیت اینترنت در طول سال ۲۰۲۳ برای ایران که چهارمین کشور با بیشترین میزان قطعی اینترنت است، ۳۳.۷ میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است. این آمار که برآمده از گزارش اخیر پایگاه داده‌ای استاتیستا است، نشان می‌دهد در طول سال گذشته میلادی، ایران چهارمین کشور با بیشترین میزان خسارت ناشی از قطعی و فیلترینگ اینترنت بوده است.

در جهان بزرگی که میلیاردها نفر از طریق اینترنت به هم متصل می‌شوند، دسترسی به اینترنت برای شماری از ساکنان زمین رویایی دور از دسترس است. از یک سو زیرساخت بی‌کیفیت و قطعی‌های غیرعمدی و از سوی دیگر اعمال فیلترینگ و محدودیت‌های شدید، سبب کاهش دسترسی به اینترنت و ایجاد نابرابری شده است.

پیش از این در دی‌ماه امسال، دومین گزارش کیفیت اینترنت در ایران، از ایستادن ایران در صدر کشورهایی با بدترین کیفیت اینترنت خبر داده و این وضعیت را خطرناک توصیف کرده بود. این گزارش می‌گفت مشکلات و اختلالات شبکه در کشور، وضعیتی تجویزی و خودخواسته است، نه از سر توسعه‌نیافتگی. اکنون پایگاه تحقیقاتی استاتیسا در روز جهانی «علیه سانسور سایبری»، میزان قطعی و فیلترینگ اینترنت در ایران و کشورهای دیگر را بررسی کرده، خسارت‌های آن را تخمین زده و درنهایت از ضرورت برقراری آزادی دیجیتال گفته است.